белый


Bản dịch: màu trắng
Chuyển ngữ: [bèlyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: белее

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род бел белый
Женский род бела белая
Средний род бело белое
Множественное число белы белые

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный белый белая белое белые
Родительный белого белой белого белых
Дательный белому белой белому белым
Винительный белый белую белое белые
Творительный белым белой белым белыми
Предложный о белом о белой о белом о белых
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này