You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Названия мест - Tên nơi chốn

библиотека [bibliatèka] - thư viện
город [gòrat] - thành phố
место [mèsta] - chỗ
небоскрёб [nibaskr'òp] - nhà chọc trời
площадь [plòshit'] - diện tích
сад [sat] - vườn
улица [ùlitsa] - đường phố
школа [shkòla] - trường học

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này