You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

Уровень ТБУ

одеваться [adevat`sya] - mặc quần áo
галерея [galereya] - hành lang triển lãm
самый [samyj] - chính nó
значит [znachit] - nghĩa là
запад [zapat] - hướng tây
золото [zolato] - vàng bạc
сердце [sèrtse] - trái tim
обещать [abeshhat`] - hứa hẹn
...

Bạn cần phải mua thê bao để nhìn thấy tất cả các từ ngữ của cấp bậc này

Bạn hãy mua thuê bao bây giờ đi!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này