You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Математика - Toán học

- тире [tirèh] - - gạch ngang
, запятая [zapitàya] - , dấu phẩy
; точка с запятой [tòchka s zapitòj] - ; dấu chấm phẩy
: двоеточие [dvaitòchije] - : hai chấm
! восклицательный знак [vasklitsatil'nyj znak] - ! dấu thán
? вопросительный знак [vaprasìtil'nyj znak] - ? dấu hỏi
( ) скобки [skòpki] - ( ) dấu ngoặc
@ собака [sabàka] - @ a móc
* звёздочка [zvyòzdachka] - * dấu sao
# решётка [rishòtka] - # dấu bờ rào
% процент [pratsènt] - % phần trăm
+ плюс [plyus] - + dấu cộng
минус [mìnus] - - dấu trừ
точка [tòchka] - . dấu chấm

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này