You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

В книжном магазине - Trong hiệu sách

Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga] - Quyển sách này giá bao nhiêu tiền?
Я возьму эту книгу. [ya vaz'mù èhtu knìgu] - Tôi lấy quyển sách này nhé.
Я ищу книгу Льва Толстого ''Война и мир''. [ya ishhù knìgu l`va talstòva vajnà i mir] - Tôi tìm kiếm quyển sách "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoi

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này