You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Резюме - Sơ yếu lý lịch

беглый русский [bèglyj rùsskij] - trình độ tiếng Nga thành thạo
безработный [bezrabòtnyj] - thất nghiệp
вакансия [vakànsiya] - vị trí tuyển dụng
возраст [vòzrast] - tuổi tác
встреча [vstrècha] - cuộc hẹn gặp
гонорар [ganaràr] - tiền thưởng
дата рождения [dàta razhdèniya] - ngày sinh
должность [dòlzhnast'] - chức vụ
дополнительная информация [dapalnìtel'naya infarmàtsiya] - thông tin bổ sung
достижения [dastizhèniya] - thành tựu
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - có vợ - có chồng
занятость [zànyatast'] - mức lao động
заполнить вакансию [zapòlnit' vakànsiyu] - để lấp đầy chỗ trống
заработная плата [zàrabatnaya plàta] - tiền lương
карьерные цели [kar'jèrnyi tsèli] - mục tiêu nghề nghiệp
качества [kàchistva] - chất lượng
квалифицированный [kvalifitsìravannyj] - có trình độ
личные данные [lìchnyi dànnyi] - những thông tin riêng
место рождения [mèsta razhdèniya] - nơi sinh
мне...лет [mne...let] - tôi ... tuổi
могут быть предоставлены по запросу [mògut byt' pridastàvliny pa zapròsu] - có thể được cung cấp theo yêu cầu
наёмный работник [nayòmnyj rabòtnik] - người làm thuê
назначать встречу [naznachàt' vstrèchu] - chỉ định cuộc hẹn
найти место работы [najtì mèsta rabòty] - tìm nơi làm việc
начальный французский [nachàl'nyj frantsùzskij] - trình độ tiếng Pháp sơ khai
образование [abrazavànije] - học vấn
объявление [ab"yavlènie ] - thông báo
обязанности [abyàzanasti] - nghĩa vụ
окончен с красным дипломом [akònchin s kràsnym diplòmam] - ra trường với bằng đỏ
опытный [òpytnyj] - giàu kinh nghiệm
отдел [otdèl] - phòng ban
отменять встречу [atminyàt' vstrèchu] - hủy bỏ cuộc hẹn
печатать слепым методом [pichàtat' slip`ym mètadam] - gõ bàn phím bằng phương pháp mù
по настоящее время [pa nastayàshheje vrèmya] - vào thời điểm này
подавать заявление на работу [padavàt' zayavlènie na rabòtu] - nộp đơn xin đi làm
поиск работы [pòisk rabòty] - tìm việc làm
поступить на работу в компанию [pastupìt' na rabòtu v kampàniyu] - vào làm việc trong công ty
претендовать [pritindavàt'] - vươn tới
призвание [prizvànije] - sự kêu gọi
продвинутый уровень немецкого [pradvìnutyj ùravin' nemètskava] - trình độ tiếng Đức cao cấp
1 2

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này