образование


Bản dịch: học vấn
Chuyển ngữ: [abrazavànije]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный образование образования
Родительный образования образований
Дательный образованию образованиям
Винительный образование образования
Творительный образованием образованиями
Предложный об образовании об образованиях

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này