You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Русские имена - Những cái tên Nga

Борис [barìs] - Boris
Виталий [vitàlij] - Vitaliy
Владимир [vladìmir] - Vlađimir
Григорий [grigòrij] - Grigoriy
Евгений [jifgènij] - Evgeniy
Иван [ivàn] - Ivan
Игорь [ìgar'] - Igor
Сергей [sirgèj] - Sergey

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này