You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Учёба - Học hành

глобус [glòbus] - quả địa cầu
Задание - найдите Владивосток на карте России. [zadànije: najdìti Vladivastòk na kàrti Rassìi] - Bài tập - bạn hãy tìm trên bản đồ nước Nga Vlađivostok.
общага [apsshàga] - ký túc xá
общежитие [apsshizhìtije] - ký túc xá
ручка [rùchka] - cái bút
сила воли [sìla vòli] - sức mạnh tinh thần
Я учитель. [ya uchìtil'] - Tôi là nhà giáo.

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này