You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Страны - Các quốc gia

Австралия [avstràliya] - Úc Châu
Австрия [àvstrya] - Áo
Азербайджан [azerbajdzhàn] - Azerbaijan
Албания [albànija] - Albania
Американские Виргинские острова [amerikànskije virgìnskije ostrovà] - Quần đảo Virgin Hoa Kỳ
английский [anglìskij] - thuộc về Anh quốc
Андорра [andòrra] - Andorra
арабский [aràpskij] - thuộc về Ả Rập
Аргентина [argentìna] - Argentina
Армения [armènija] - Armenia
Белоруссия [belorùssiya] - Bạch Nga
Бельгия [bèl'giya] - Bỉ
Бермуды [bermùdy] - Bermudas
Болгария [bolgàriya] - Bulgaria
Босния и Герцеговина [bòsniya i gertsegovìna] - Bosnia và Herzegovina
Бразилия [brazìliya] - Brazil
Британские Виргинские острова [brtànskije virgìnskije ostrovà] - Quần đảo British Virgin
Великобритания [velikobritàniya] - Vương quốc Anh
Венгрия [vèngriya] - Hungary
Венесуэла [vinisuèhla] - Venezuela
Восточный Тимор [vostòchnyj timòr] - Đông Timor
Германия [germàniya] - Đức
Гонконг [gonkòng] - Hồng Kông
Греция [grètsiya] - Hy Lạp
Грузия [grùziya] - Gruzia
Дания [dàniya] - Đan Mạch
Доминика [dominìka] - Dominica
Зимбабве [zimbàbveh] - Zimbabwe
Израиль [izràil'] - Do Thái
Иран [iràn] - Iran
Ирландия [irlàndiya] - Ireland
Исландия [islàndiya] - Iceland
Испания [ispàniya] - Tây Ban Nha
испанский [ispànskij] - thuộc về Tây Ban Nha
Италия [itàliya] - Ý
Казахстан [kazakhstàn] - Kazakhstan
Каймановы острова [kajmànovy astrovà] - Quần đảo Cayman
Канада [kanàda] - Canada
Кипр [kìpr] - Síp
Киргизия [kirgiziya] - Kyrgyzstan
1 2 3

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này