You can change this website language: English

Tự đăng ký

Гонконг


Bản dịch: Hồng Kông
Chuyển ngữ: [gonkòng]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Гонконг
Родительный Гонконга
Дательный Гонконгу
Винительный Гонконг
Творительный Гонконгом
Предложный О Гонконге
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này