You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Отрицательные ощущения - Những cảm xúc tiêu cực

дурно [dùrna] - bị bệnh
не фонтан [nifantàn] - không phút nước
неважно [nivàzhna] - không quan trọng
несладко [nislàtka] - không ngọt ngào
плохо [plòkha] - tồi tệ
скверно [skvèrna] - ô uế
так себе [tak sib'è] - công việc bình thường
тупо [tùpa] - ngớ ngẩn
фигово [figòva] - còn lâu, tồi quá

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này