You can change this website language: English

Tự đăng ký
Những cuộc hội thoại
Những cuộc hội thoại
Câu văn
Giới từ
Những nhân vật
Phần đuôi
Từ ngữ
Các chữ cái
1
Зоопарк Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6
8
К бабушке Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6
Tầng Bạn hãy thu thập từ ngữ và hình ảnh theo đôi. Với sự lựa...
15
На вокзале Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6
22
В аэропорту Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6
29
В самолёте Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
Ngôi nhà Bạn hãy khám phá mỗi một mục trong năm phòng: phòng ngủ, ...
36
В кино Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
43
В ресторане Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
50
Преподаватель китайского Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
57
Голос Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
64
Туристическое агентство Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
71
Паспортный контроль Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
78
Мой муж Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
85
Фотоальбом Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
92
В школе русского языка Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
99
Фотография Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
106
Сайт знакомств Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6 Тест 7
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này