You can change this website language: English

Tự đăng ký
Ангельское терпение
[angel`skoe terpenie]
Ахиллесова пята
[akhillesova pyata]
Бабушкины сказки
[babushkiny skazki]
Бальзам на душу
[bal`zam na dushu]
Бедный как церковная крыса
[bednyj kak tserkovnaya krysa]
Без всякого преувеличения
[bez vsyakogo preuvelicheniya]
Без обиняков
[bez obinyakov]
Бить баклуши
[bit` baklushi]
Бить в цель
[bit` v tsel`]
Бить мимо цели
[bit` mimo tseli]
1 2 3 ... 87 88
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này