You can change this website language: English

Tự đăng ký
Падать духом
[padat` dukhom]
Падать на бесплодную почву
[padat` na besplodnuyu pochvu]
Падать с неба
[padat` s neba]
Палец о палец не ударить
[palets o palets ne udarit`]
Пальцем не пошевелить
[pal`tsem ne poshevelit`]
Пан или пропал
[pan ili propal]
Пара пустяков
[para pustyakov]
Парень не промах
[paren` ne promakh]
Перебегать дорогу
[perebegat` dorogu]
Перебиваться с хлеба на квас
[perebivat`sya s khleba na kvas]
1 2 3 ... 11 12
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này