You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

В городском транспорте - Trên phương tiện giao thông thành phố

Где мне нужно сделать пересадку? [gde mn'eh nùzhna sdèlat' pirisàdku?] - Ở đâu mà tôi cần phải chuyển tàu xe?
Здесь свободно? [sdes' svabòdna] - Tại đây còn trống không?
Куда идёт этот автобус? [kudà id'òt èhtat aftòbus] - Xe buýt này đi tới đâu?
метро [mitrò] - tàu điện ngầm
Мне надо на улицу "A". Каким транспортом я могу доехать? [mn'eh nàda na ùlitsu A, kakìm trànspartam ya magù dajèkhat'] - Tôi cần đến phố "A". Tôi có thể đi bằng những phương tiện nào?
Мне нужен один билет. [mn'eh nùzhin adìn bilèt] - Tôi cần một cái vé.
Не могли бы вы мне сказать, когда мы будем подъезжать к моей станции? [ni maglì by vy mn'eh skazàt' kagdà my bùdim pad'jizzhàt' k majèj stàntsii?] - Bạn có thể nói cho tôi được không, khi nào chúng ta sẽ đến ga của tôi?
Разрешите пройти. [razrishìti prajtì] - Hãy cho phép đi qua.
Скажите, пожалуйста, как проехать до центра города? [skazhìti pazhàlusta kak prajèkhat' da tsèntra gòrada] - Xin bạn vui lòng cho biết, làm thế nào để đi đến trung tâm thành phố?
транспорт [trànspart] - xe cộ

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này