You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Месяцы - Nhiều tháng

август [àfgust] - tháng tám
апрель [aprèl'] - tháng tư
декабрь [dikàbr'] - tháng mười hai
июль [iyùl'] - tháng bảy
июнь [iyùn'] - tháng sáu
май [maj] - tháng năm
март [mart] - tháng ba
месяц [mèsits] - tháng
ноябрь [nayàbr'] - tháng mười một
октябрь [akt'àbr'] - tháng mười
сентябрь [sint'àbr'] - tháng chín
февраль [fivràl'] - tháng hai
январь [yinvàr'] - tháng một

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này