октябрь


Bản dịch: tháng mười
Chuyển ngữ: [akt'àbr']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный октябрь октябри
Родительный октября октябрей
Дательный октябрю октябрям
Винительный октябрь октябри
Творительный октябрём октябрями
Предложный об октябре об октябрях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này