You can change this website language: English

Tự đăng ký

Hiển thị các từ: ТЭУ и ТБУм ТБУ Tất cả các cấp bậc Chi tiết hơn về các bậc của ТРКИ

 

Бытовая техника - Đồ kỹ thuật gia dụng

замок от детей [zamòk ot ditèj] - khóa khỏi trẻ em
защита от детей [zasshìta ot ditèj] - tránh trẻ em
разблокировать [razblakìravat’] - loại bỏ khóa
снять замок [sn'at’ zamòk] - tháo cái khóa

Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này