You can change this website language: English
Giáo viên
Nadezhda Vlasova

Nadezhda Vlasova

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Nadezhda Vlasova

Dear friends, my name is Nadezhda Vlasova and I am experienced teacher of Russian as a Foreign Language. I invite everybody to my Russian Language blog Rusmatryoshka. Here you can find free online Russian Language lessons. If you are interested in learning Russian via skype but have questions about my education and work experience, take a look at my CV.

Studies

- Doctor of Philosophy Degree (PhD), Russian Literature (Voronezh State University, http://www.vsu.ru/), Voronezh, Russia
- Teacher of Russian as a Foreigh Language certification (Voronezh State University, http://www.vsu.ru/), Voronezh, Russia
- Master of Arts in Russian Philology (Voronezh State University, http://www.vsu.ru/), Voronezh, Russia

  Languages spoken:
- Russian (native)
- English
  Job experience:


I am a professional teacher of Russian as a Foreign Language with 10 years`s experience in teaching students of different nationalities, ages and levels. Also I teach technical Russian. I continue to improve my professional skills through training courses and seminars to teachers of Russian as a Foreign Language.

Резюме

Дорогие друзья, меня зовут Надежда  Власова. Я преподаю русский язык уже 10 лет. Приглашаю вас в мой блог Rusmatryoshka.  Если вы хотите изучать русский язык по скайпу с носителем языка, но вы хотите узнать больше о моем образовании и опыте работы, посмотрите мое резюме.

Образование

- Кандидат филологических наук (специальность 10.01.01 - русская литература), Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
- Преподаватель русского языка как иностранного (профессиональная переподготовка),  Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
- Филологический факультет Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия

  Владение языками:
- Русский (родной)
- Английский (свободно)


Опыт работы

  Я преподаю русский язык уже 10 лет. Среди моих иностранных студентов представители разных возрастов, национальностей и уровней владения русским языком, от нулевого до продвинутого. Помимо основного курса грамматики, я преподаю иностранным студентам технический русский. 
Tác giả các bài viết (8)
Các danh từ giống tổng quát trong tiếng Nga
Giống của những danh từ biểu thị nghề nghiệp hoặc chức vụ
Nghĩa đen và nghĩa bóng của từ
Làm thế nào để xác định giống của một danh từ kết thúc bằng -ь /dấu mềm/
Làm thế nào để xác định được giống của các danh từ không chia (những danh từ mà không thay đổi theo cách chia)
Đối cách của các danh từ: những trường hợp phức tạp
Động từ "давай"-"đưa cho, đồng ý..." có nghĩa gì trong ngôn ngữ tiếng Nga?
Hậu tố của danh từ -ёнок и -онок

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này