You can change this website language: English

Tự đăng ký


Nadezhda
Vlasova

Làm thế nào để xác định giống của một danh từ kết thúc bằng -ь /dấu mềm/

Bạn đã biết rất rõ ràng là trong ngôn ngữ tiếng Nga danh từ có thể là мужского (он)-giống đực (anh)женского (она)-giống cái (cô) hoặc среднего (оно)-giống trung (nó).

Xin nhắc lại cho bạn các quy tắc:

он-anh она-cô оно-nó
- (được kết thúc bằng một phụ âm)
брат - người anh
шкаф - cái tủ

а
папа - bố
дедушка - ông

   


а
мама - mẹ
полка - kệ

   - о
окно - cửa sổ
я
дядя - ông bác

Những từ này luôn luôn chỉ về người (đó là những động danh từ)!   

   

я
семья - gia đình
тётя - bà bác

   е
море - biển
- ь
стиль - phong cách
- ь
кровать - cái giường
дочь - con gái

Giống của các danh từ kết thúc bằng  -ь cần phải học thuộc lòng!

Rất là khó để xác định giống của các danh từ kết thúc bằng -ь. Những từ này cần phải học thuộc lòng. Tuy nhiên, có một số bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn.

1. Nếu mà bạn gặp phải một từ kết thúc bằng trong câu văn, bạn hãy để ý đến những từ bên cạnh, đặc biệt là các tính từ và động từ ở thì quá khứ. Thí dụ, bạn đọc: "Спортсмен получил золотую медаль"-"Vận động viên giành được huy chương vàng." Từ "медаль"-"huy chương" được sử dụng trong đối cách, và tính từ "золотую"-"vàng" - trong đối cách giống cái. Và nghĩa là từ "медаль"-"huy chương" - là từ giống cái.

2. Bạn hãy ghi nhớ! Những từ này luôn luôn thuộc về giống đực:

  • tên tháng (октябрь, июнь)-(tháng mười, tháng sáu);
  • những từ kết thúc bằng -арь (словарь, календарь)-(từ điển, lịch);       
  • những từ kết thúc bằng -тель (учитель, выключатель)-(giáo viên, công tắc).


3. Bạn hãy ghi nhớ! Những từ này luôn luôn thuộc về giống cái:

  • những từ kết thúc bằng -чь, -шь, -щь (ночь, мышь, вещь и др.)-(đêm, chuột, đồ đạc và v.v.);  
  • những từ kết thúc bằng -ость (chúng được tạo thành từ các tính từ; сухой - сухость, мягкий - мягкость)-(khô, mềm);
  • những từ kết thúc bằng -бь, -вь, -дь, -зь, -сь, -ть (любовь, тетрадь и др.)-(tình yêu, quyển vở và v.v.).Ngoại lệ: голубь, лебедь, дождь, гвоздь - (bồ câu, thiên nga, mưa, cái đinh) đấy là những từ giống đực!  

4. Những từ kết thúc bằng -ль, -нь, -рь có thể được bằng giống đực cũng như giống cái.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này