You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

-ь ile biten isimlerin cinsliği nasıl belirlenir

İyice bildiğiniz gibi Rus dilinde isimler мужского рода (он) (eril), женского рода (она) (dişil) veya среднего рода (оно) (cinsliksiz) olabilir.

Kuralı anımsatayım:

 

он она оно
- (ünsüz ile biterler)
брат (kardeş)
шкаф (dolap)

а
папа (baba)
дедушка (büyükbaba)  

   


а
мама (anne)
полка (raf)

   - о
окно (pencere)
я
дядя (amca/dayı)

Bu sözler hep insanlar (canlı isimler) anlamına gelir!   

   

я
семья (aile)
тётя (teyze)

   е
море (deniz)
- ь
стиль (üslup)
- ь
кровать (yatak)
дочь (kız)

-ь ile biten isimlerin cinsilği hatırda tutulmalıdır!


-ь ile biten isimlerin cinsliğini belirlemek zordur. Böyle sözler hatırda tutulmalıdır. Ancak sizinle paylaşmak istediğim birkaç sır var. 

1. Metinde -ь ile biten söze raslayıp bitişik sözlere, özellikle sıfatlara ve geçmiş zamanın fiillerine, dikkat ediniz. Mesela,"Спортсмен получил золотую медаль" (Sporcu altın medalyayı kazandı) okudunuz. "Медаль" sözü belirtme halinde kullanılıp "золотую" sıfatı belirtme halinde dişildir. Demek "медаль" dişildir.     

2. Hatırda tutunuz! Aşağıdaki sözler hep erildirler:

 

  • ayların isimleri (октябрь (Ekim), июнь (Haziran));
  • -арь ile biten sözler (словарь (sözlük), календарь (takvim));       
  • -тель ile biten sözler (учитель (öğretmen), выключатель (çevirgeç)).

 

3. Hatırda tutunuz! Aşağıdaki sözler hep dişildirler:

 

  • -чь, -шь, -щь ile biten sözler (ночь (gece), мышь (sıçan), вещь (şey) v.s.);  
  • -ость ile biten sözler (sıfatlardan oluşturulmuş; сухой - сухость (kuru - kuruluk), мягкий - мягкость (yumuşak - yumuşaklık));
  • -бь, -вь, -дь, -зь, -сь, -ть ile biten sözler (любовь (aşk), тетрадь (defter) v.s.).

 

İstisnalar: голубь (güvercin), лебедь (kuğu), дождь (yağmur), гвоздь (çivi) erildirler!  4. -ль, -нь, -рь ile biten sözler hem eril hem dişil olabilir. 


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.