You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Природа - Doğa

Баран: бее-бее-бее, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Koyun, bee-bee-bee diye melemeler
Белка: цвир-цвирк, цвиркает [tsvìr-tsvìrk, tsvìrkajet] - Sincap, tsvir-tsvir diye bağırır
буря [bùrya] - fırtına
Волк: ууу-ууу, воет [uuu, vòjet] - Kurt, uuu-uuu diye ulur
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Karga, karrr-karrr diye gaklar
Выглянуло солнце. [v`yglinula sòntse] - Güneş çıktı
гроза [grazà] - buran
гром [grom] - gök gürültüsü
дерево [dèriva] - ağaç
Дует ветер. [dùjit vètir] - Rüzgar esiyor.
ёж [yòsh] - kirpi
жало [zhàla] - iğne
жара [zharà] - sıcaklık
жаркий [zhàrkij] - sıcak
жарко [zhàrka] - sıcak
женщина [zhèhnsshina] - kadın
земля [zimlyà] - toprak
Змея: шшш-шшш-шшш, шипит [sh-sh-sh, shipìt] - Yılan, şşş-şşş-şşş diye cızırdarır
идеально [idiàl'na] - mükemmel
Идёт дождь. [idyot dozhd'] - Yağmur yağıyor.
Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Yoğun bir şekilde yağmur yağıyor.
Идёт снег [idyòt snek] - Kar yağıyor.
Какая сегодня погода? [kakàya sivòdn'a pagòda] - Bugun hava nasıl?
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - İnek, muu diye bağırır
кот [kot] - kedi
кошка [kòshka] - kedi
Кошка: мяу-мяу, мяукает [myàu-myàu, m'aùkajet] - Kedi, miyav-miyav diye bağırır
крыло [krylò] - kanat
кузнечик [kuznèchik] - çayır çekirgesi
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Tavuk, ko-ko-ko, kudah-tah-tah diye gıdaklar
лебедь [lèbit'] - kuğu
Лев: ррр, рычит. [rrr, rychìt] - Arslan, rrr diye hırlar
лес [les] - orman
Лиса: фыр-фыр-фыр, фыркает [f`yr-f`yr-f`yr, f`yrkajet] - Tilki, fır-fır-fır diye bağırır
Лошадь: иго-го-го иго-го-го, ржёт [iyì-gogo iyì-gogo, rzhòt] - At, igo-go-go igo-go-go diye kişner
Лягушка: ква-ква-ква, квакает [kva-kva, kvàkajet] - Kurbağa, kva-kva-kva diye bağırır
Медведь: рррр, рычит [rrr, rychìt] - Ayı, rrrr diye hırlar
мир [mir] - dünya
Мне жарко. [mne zhàrka] - Ben terliyorum.
Мне холодно. [mne khòladna] - Ben üşüyorum.
1 2 3

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.