You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Религия - Din

ангел [àngil] - melek
Бог [bokh] - Tanrı
Богородица [Bagaròditsa] - Meryemana
вера [vèra] - inanç
верить [vèrit’] - inanmak
гнев [gnef] - öfke
гордыня [gard`yn'a] - kibir
жадность [zhàdnast`] - düşkünlük
зависть [zàvist`] - kıskançlık
крещение [krisshènije] - vaftiz
лень [len`] - tembellik
молитва [malìtva] - dua
молиться [malìtsa] - dua etmek
Пасха [pàskha] - Paskalya
похоть [pòkhat`] - şehvet
религия [rilìgiya] - din
Святая Троица [svyatàya tròitsa] - Kutsal Üçlü
святой [svyatòj] - aziz/kutsal
Святой дух [svyatòj dùkh] - Kutsal Ruh
тщеславие [tshhislàvije] - şöhret düşkünlüğü
христианство [khrist’yànstvo] - Hristiyanlık
Христос [khristòs] - İsa Mesih

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.