You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Математика - Matematik

- тире [tirèh] - - uzun çizgi
, запятая [zapitàya] - , virgül
; точка с запятой [tòchka s zapitòj] - ; noktalı virgül
: двоеточие [dvaitòchije] - : iki nokta
! восклицательный знак [vasklitsatil'nyj znak] - ! ünlem işareti
? вопросительный знак [vaprasìtil'nyj znak] - ? soru işareti
( ) скобки [skòpki] - ( ) ayraç
@ собака [sabàka] - @ et
* звёздочка [zvyòzdachka] - * yıldızcık
# решётка [rishòtka] - # diyez
% процент [pratsènt] - % faiz
+ плюс [plyus] - + artı
минус [mìnus] - - eksi
точка [tòchka] - . nokta

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.