You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Животные - Hayvanlar

Баран: бее-бее-бее, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Koyun, bee-bee-bee diye melemeler
Белка: цвир-цвирк, цвиркает [tsvìr-tsvìrk, tsvìrkajet] - Sincap, tsvir-tsvir diye bağırır
Волк: ууу-ууу, воет [uuu, vòjet] - Kurt, uuu-uuu diye ulur
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Karga, karrr-karrr diye gaklar
ёж [yòsh] - kirpi
жало [zhàla] - iğne
Змея: шшш-шшш-шшш, шипит [sh-sh-sh, shipìt] - Yılan, şşş-şşş-şşş diye cızırdarır
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - İnek, muu diye bağırır
кот [kot] - kedi
кошка [kòshka] - kedi
Кошка: мяу-мяу, мяукает [myàu-myàu, m'aùkajet] - Kedi, miyav-miyav diye bağırır
крыло [krylò] - kanat
кузнечик [kuznèchik] - çayır çekirgesi
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Tavuk, ko-ko-ko, kudah-tah-tah diye gıdaklar
лебедь [lèbit'] - kuğu
Лев: ррр, рычит. [rrr, rychìt] - Arslan, rrr diye hırlar
Лиса: фыр-фыр-фыр, фыркает [f`yr-f`yr-f`yr, f`yrkajet] - Tilki, fır-fır-fır diye bağırır
Лошадь: иго-го-го иго-го-го, ржёт [iyì-gogo iyì-gogo, rzhòt] - At, igo-go-go igo-go-go diye kişner
Лягушка: ква-ква-ква, квакает [kva-kva, kvàkajet] - Kurbağa, kva-kva-kva diye bağırır
Медведь: рррр, рычит [rrr, rychìt] - Ayı, rrrr diye hırlar
Мышка: пи-пи-пи, пищит [pi-pi-pi, pisshìt] - Fare, pi-pi-pi diye cıvıldar
Овца: бе-бе-бе, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Koyun, be-be-be diye melemeler
олень [alèn'] - geyik
Осёл: иа-иа, ревёт [ià-ià, revyòt] - Eşek, ia-ia diye bağırır
Петух: ку-ка-ре-ку, кукарекает [ku-ka-re-kù, kukarèkajet] - Horoz, ü-ü-rü-üüü diye bağırır
Птичка: чик-чирик, чирикает [chik-chirìk, chirìkajet] - Kuşlar, çik çik diye öter
Пчела: жжжж, жужжит [zhzhzh, zhuzhzhìt] - Arı, jjjj diye vızıldar
Свинья: хрю-хрю-хрю, хрюкает [khryù-khryù-khryù, khryùkajet] - Domuz, hrü-hrü-hrü diye bağırır
собака [sabàka] - köpek
Собака: гав-гав-гав, гавкает [gav-gav-gav, gàvkajet] - Köpek, hav-hav-hav diye havlar
Сова: у-у, ухает [u-u, ùkhajet] - Baykuş, u-u diye bağırır
Соловей: фью-фью-фью, поёт [fyu-fyu-fyu, payòt] - Bülbül, fiyü fiyü fiyü diye öter
У вас есть домашние животные? [u vas jest' damàshnii zhivòtnyi] - Evcil hayvanlarınız var mı?
Утка: кря-кря-кря, крякает [kryà-kryà-kryà, kryàkajet] - Ördek, krya-krya-krya diye öter
Цыплёнок: пи-пи-пи, пищит [pi-pi-pi, pisshìt] - Civciv, pi-pi-pi diye cıvıldar
черепаха [chiripàkha] - kaplumbağa

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.