You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Названия мест - Yerlerin isimleri

библиотека [bibliatèka] - kütüphane
город [gòrat] - şehir/kent
место [mèsta] - yer
небоскрёб [nibaskr'òp] - gökdelen
площадь [plòshit'] - meydan
сад [sat] - bahçe
улица [ùlitsa] - sokak
школа [shkòla] - okul

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.