You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Страны - Ülkeler

Австралия [avstràliya] - Avusturya
Австрия [àvstrya] - Avusturya
Азербайджан [azerbajdzhàn] - Azerbaycan
Албания [albànija] - Arnavutluk
Американские Виргинские острова [amerikànskije virgìnskije ostrovà] - ABD Virgin Adaları
английский [anglìskij] - İngilizce
Андорра [andòrra] - Andorra
арабский [aràpskij] - Arapça
Аргентина [argentìna] - Arjantin
Армения [armènija] - Ermenistan
Белоруссия [belorùssiya] - Belarus
Бельгия [bèl'giya] - Belçika
Бермуды [bermùdy] - Bermuda
Болгария [bolgàriya] - Bulgaristan
Босния и Герцеговина [bòsniya i gertsegovìna] - Bosna Hersek
Бразилия [brazìliya] - Brezilya
Британские Виргинские острова [brtànskije virgìnskije ostrovà] - İngiliz Virgin Adaları
Великобритания [velikobritàniya] - İngiltere
Венгрия [vèngriya] - Macaristan
Венесуэла [vinisuèhla] - Venezuela
Восточный Тимор [vostòchnyj timòr] - Doğu Timor
Германия [germàniya] - Almanya
Гонконг [gonkòng] - Hong Kong
Греция [grètsiya] - Yunanistan
Грузия [grùziya] - Gürcistan
Дания [dàniya] - Danimarka
Доминика [dominìka] - Dominik
Зимбабве [zimbàbveh] - Zimbabve
Израиль [izràil'] - İsrail
Иран [iràn] - İran
Ирландия [irlàndiya] - İrlanda
Исландия [islàndiya] - İzlanda
Испания [ispàniya] - İspanya
испанский [ispànskij] - İspanyolca
Италия [itàliya] - İtalya
Казахстан [kazakhstàn] - Kazakistan
Каймановы острова [kajmànovy astrovà] - Kayman Adaları
Канада [kanàda] - Kanada
Кипр [kìpr] - Kıbrıs
Киргизия [kirgiziya] - Kırgızistan
1 2 3

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.