You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Фотография - Fotoğraf

большой фотоальбом [bal'shòj fotaal'bòm] - büyük fotoğraf albümü
Мы посмотрим твой фотоальбом. [my pasmòtrim tvòj fotoal'bòm] - Senin fotoğraf albümünü seyredeceğiz.
На фото - ночной Владивосток, Россия. [na fòta: nachnòj Vladivastòk, Rassìya] - Fotoğrafta geceleyin Vladivistok, Rusya.
фото [fòto] - fotoğraf
фотоальбом [fotaal'bòm] - fotoğraf albümü
фотограф [fatògraf] - fotoğrafçı
фотографировать [fotagrafìravat'] - fotoğraf çekmek

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.