You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Чувства - Duygular

безразличие [bizrazlìchije] - umursamazlık
Все здорово! [fsyo zdòrava] - Herşey mükemmel!
грусть [grùst'] - hüzün
дурно [dùrna] - kötü
интерес [intirès] - ilgi
концентрация [kantsyntràtsyja] - konsantrasyon
Мне всё равно. [mne fs'ò ravnò] - Fark etmez benim için.
Мне страшно. [mne stràshna] - Korkuyorum.
мольба [mal'bà] - yalvarış
не фонтан [nifantàn] - fevkalâde olmayan
неважно [nivàzhna] - önemsiz
недоверие [nidavèrije] - güvensizlik
несладко [nislàtka] - tatsız
плохо [plòkha] - kötü
подозрение [padazrènije] - şüphe
просьба [pròs'ba] - rica
скверно [skvèrna] - fena
сожаление [sazhalènije] - pişmanlık
сомнение [samnènije] - kuşku
страх [strakh] - korku
так себе [tak sib'è] - söyle böyle
тупо [tùpa] - kalın kafalı
удивление [udivlènije] - şaşkınlık
фигово [figòva] - berbat
чувства [chùstva] - duygular
Я безумно счастлив. [ya bizùmna sshàstlif] - Ben son derece mutluyum.
Я боюсь высоты. [ya bayùs' vysat`y] - Yükseklikten korkarım.
Я на седьмом небе! [ya na sid'mòm nèbe] - Mutluluktan cennette gibiyim!
Я отлично провожу время. [ya atlichna pravazhù vrèm'a] - Ben harika zaman geçiriyorum.
ярость [yàrast'] - öfke

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.