You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Общая информация - Genel

важная лекция [vàzhnaya lèktsyja] - önemli ders
возможность [vozmòzhnost'] - imkan/olanak
вопрос [vapròs] - soru
и бегом на работу [i bigòm na rabòtu] - ve çabuk işe gidin
интересная работа [interèsnaya rabòta] - enteresan bir iş
Отмени мою встречу на 10 часов. [atminì mayù vstrèchu na dèsit' chisòf] - 10 saatteki görüşmemi iptal et.
подчинённый [patchin'ònyj] - emrindeki
проблема [prablèma] - sorun
работа [rabòta] - iş
рабочая неделя [rabòchaya nidèlya] - çalışma haftası
развитие [razvìtije] - gelişim
решение [rishènije] - çözüm
сфера [sfèra] - alan
тяжёлые дни [tizhòlyi dni] - ağır günler
уважаемый господин [uvazhàimyj gaspadìn] - sayın beyefendi
флот [flòt] - filo
экономика [ehkanòmika] - ekonomi
Я быстро печатаю на компьютере. [ya b`ystra pichàtayu na kamp'jùteri] - Bilgisayarda çabukça yazarım.
Я на совещании. [ya na savisshànii] - Ben toplantıdayim.
Я опаздываю. [ya apàzdyvayu] - Gecikiyorum.
Я опоздаю. [ya apazdàyu] - Gecikeceğim.

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.