You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Дни - Günler

в воскресенье [v vaskrisèn'je] - pazar günü
в понедельник [v panidèl'nik] - pazartesi günü
в пятницу [v pyàtnitsu] - cüma günü
в среду [v srèdu] - çarşamba günü
в субботу [v subòtu] - cümartesi günü
в четверг [v chitvèrk] - perşembe günü
во вторник [va vtòrnik] - salı günü
воскресенье [vaskrisèn'je] - pazar
вторник [vtòrnik] - salı
завтра [zàftra] - yarın
неделя [nidèl'a] - hafta
понедельник [panidèl'nik] - pazartesi
пятница [p'àtnitsa] - cuma
сегодня [sivòdn'a] - bugün
Сегодня понедельник! [sivòdnya panidèl'nik] - Bugün pazartesi!
Сегодня пятница! [sivòdn'a p'àtnitsa] - Bugün cuma!
среда [sridà] - çarşamba
суббота [subòta] - cumartesi
чеверг (чт) [chitvèrk] - perşembe

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.