You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

На улице - sokakta

библиотека [bibliatèka] - kütüphane
вход [vkhòd] - giriş
вход запрещён [vkhod zaprishhyòn] - girilmez
Вы увидите его прямо за зданием. [vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem] - Bınanın hemen arkasında onu göreceksiniz.
выход [v`ykhat] - çıkış
Где вы стоите? [kdè vy staìti] - Nerede duruyorsunuz?
Где находится прокат автомобилей? [gde nakhòditsa prakàt aftamabìlij] - Araba nerede kiralanabilir?
Где твой дом? [gd'eh tvoj dom] - Enin nerede?
Где...? [gde] - ... nerede?
город [gòrat] - şehir/kent
для женщин [dlya zhènshhin] - bayanlar için
для мужчин [dlya musshìn] - baylar için
закрыто [zakr`yto] - kapalı
здесь [sdès'] - burada
и пойдём гулять [i pajdyòm gulyàt'] - ve gezmeye gideceğiz
Идите вдоль... [idìti vdòl'] - ... boyunca gidiniz.
Идите обратно. [idìti abràtna] - Geri gidiniz.
Идите прямо до… [idìti pr'àma do...] - ...'ye kadar düz gidin.
к себе [k sibè] - çekiniz
Как быстрее всего пройти к...? [kak bystrèje vsivò prajtì k] - ...a en çabuk nasıl gidilir?
Как лучше всего добраться до...? [kak lùchshi vsivò dabràtsa do] - ...a en iyi yol nedir?
Как пройти к метро? [kak prajtì k mitrò] - Metroya nasıl ulaşabilirim?
место [mèsta] - yer
место для курения [mesto dlya kurèniya] - sigara içme yeri
Мне нужна карта города. [men nuzhnà kàrta gòrada] - Bana şehir haritası gerek.
Мой дом справа. [moj dom spràva] - Benim evim sağda.
На первом повороте поверните налево. [na pèrvam pavaròte pavernìte nalèva] - İlk köşeden sola dönün.
на улице [na ùlitse] - sokakta
надписи [nàtpisi] - yazılar
напротив [napròtif] - karşısında
не курить [ne kurìt'] - sigara içilmez
небоскрёб [nibaskr'òp] - gökdelen
огни [agnì] - ışıklar
они идут в школу. [anì idùt f shkòlu] - Okula gidiyorlar.
опасно [apàsna] - tehlikeli
остановка автобуса [astanòfka aftòbusa] - otobüs durağı
осторожно [astaròzhno] - dikkatlı
от себя [at sibyà] - itiniz
открыто [atkr`yta] - açık
отражение [atrazhènije] - yansıma
1 2

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.