You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

переписка - Muhaberat

Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Mektubunuz için teşekkür ederim
Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - ...'in nedeni ile ...
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - 25 Mayıs tarihli mektubunuza cevap olarak...
В соответствии с условиями нашего договора... [v saatvètstvii s uslòviyami nàshiva dagavòra] - Sözleşmenin şartları uyarınca...
воспоминания [vaspaminàn'ya] - anılar
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Dikkat edin ki...
Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Cevabı geçiktirdiğim için özür dilerim.
К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Maalesef sizi bilgilendirmem gerekir ki...
марка [màrka] - pul
писать [pisàt'] - yazmak
письмо [pis'mò] - mektup
почта [pòchta] - posta
почтовый ящик [pachtòvyj yàshhik] - posta kutusu
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Cevabınuz için teşekkür ederim
хранить [khranìt'] - saklamak

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.