You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Общая информация - Genel

быть знакомым с чем-либо [b`yt' znakòmym s chèm-liba] - bir şeyi tanımak
друг [drùk] - arkadaş
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - evli - evli
Здравствуйте [zdràstvujti] - Merhaba!
знакомство [znakòmstva] - tanışma
Как вас зовут? [kak vas zavùt ] - Adınız ne?
когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - biz ne zaman görüşebiliriz?
Кто это? [kto èhta] - Bu kim?
люди [lyùdi] - kişiler
меня зовут... [minyà zavùt] - benim adım...
Приглашаю вас в ресторан в пятницу вечером. [priglashàyu vas v ristaràn v pyàtnitsu vèchiram] - Ben cüma akşam sizi restoranta davet ediyorum.
холост [khòlast] - bekar
Что это? [shto èhta] - Bu ne?
Это мой папа. [èhta moj pàpa] - Bu benim babam.
Это мой стул. [èhta moj stùl] - Bu benim sandalyem.
Это моя книга. [èhta mayà knìga] - Bu benim kitabım
Это моя мама. [èhta maja màma] - Bu benim annem.
я занят [ya zànyat] - ben meşgulüm
я работаю в понедельник [ya rabòtayu v panidèl'nik] - pazartesi günü ben çalışıyorum
я свободен в воскресенье [ya svabòdin v vaskrisèn'je] - ben pazar günü müsaitim

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.