You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Sözleri göstermek: ТЭУ и ТБУм ТБУ Bütün düzeyler TORFL düzeyleri hakkında daha ayrıntılı

 

Названия чувств - Duyguların isimleri

безразличие [bizrazlìchije] - umursamazlık
грусть [grùst'] - hüzün
интерес [intirès] - ilgi
концентрация [kantsyntràtsyja] - konsantrasyon
мольба [mal'bà] - yalvarış
недоверие [nidavèrije] - güvensizlik
подозрение [padazrènije] - şüphe
просьба [pròs'ba] - rica
сожаление [sazhalènije] - pişmanlık
сомнение [samnènije] - kuşku
страх [strakh] - korku
удивление [udivlènije] - şaşkınlık
чувства [chùstva] - duygular
ярость [yàrast'] - öfke

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.