You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Meslek veya görev anlamına gelen isimlerin cinsliği

Rus dilinde meslek veya görev anlamına gelen birçok isim, kadın bile söz konusu olduğunda yalnızca erildir. Mesela, Иван Петрович - талантливый врач (İvan Petrovıç üstün yetenekli bir hekimdir). Анна Петровна - талантливый врач (Anna Petrovna üstün yetenekli bir hekimdir) deriz. Birçok mesleğin ve görevin uzun süre erkek olduğuyla ilgilidir bu: врач (hekim), хирург (cerrah), архитектор (mimar), директор (müdür), инженер (mühendis), декан (dekan), профессор (profesör) v.s. Bu sözler, eril sıfatlar ve geçmiş zamandaki dişil biçimli fiiller ile kullanılır.Mesela: 1. Моя мать - хороший инженер (Annem iyi bir mühendistir). "хороший" sıfatı eril biçimde kullanılıyor. 2. Профессор Родионова выступила на конференции (Profesör Rodionova konferansta söz aldı). "выступила" fiili dişil biçimde kullanılıyor.3. Вера Ивановна стала известным архитектором (Vera İvanovna iyi ünlü mimar oldu). "стала" fiili dişil biçimde kullanılıyor. "известным" sıfatı ve "архитектором" ismi vasıta halindeki eril biçimde kullanılıyor.Bazı meslekler işaretlemek için kadın söz konusu olduğunu gösteren özel ekler kullanılır:писатель - писательница (yazar)учитель - учительница (öğretmen)студент - студентка (öğrenci)артист - артистка (oyuncu)Bu sözler konuşmada kullanılabilir. Ancak resmi ortamda ve kağıtlarda kadın mesleği eril biçimde kullanılır: учитель (учительница değil).Bazen kadın mesleğini işaretlemek için -ш- ve -их- ekleri kullanılır, mesela: директор - директорша (müdür), врач - врачиха (hekim). Sözlere istihfaf ayırtısını verirler. Mesleklerin isimleri var ki yalnızca dişil biçiminde kullanılır, mesela: няня (dadı), балерина (balerin). Tarihsel olarak bu meslekler yalnızca kadınlarındı. Erkek uzmanı işaretlemek için betimleyici deyimler kullanılmalıdır: человек, который ухаживает за маленькими детьми или больными (küçük çocuklara veya hastalara bakan adam); bale sanatçısı (артист балета).


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.