You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Kelimenin öz ve mecazi anlamı

Her dilde her kelimenin anlamı (söylediğimiz gibi kelime anlamı) yani adlandırdığı nesnesi, belirtisi veya eylemi var. Mesela, "язык" (dil) kelimesinin anlamı, konuşma organımızdır. 
Kelimeler, anlamlarının sayısına göre tek anlamlı ve çok anlamlı kelimelere ayrılır. Tek anlamlı kelimelerin bir anlamı olup çok anlamlı kelimelerin iki veya daha çok anlamı var. Birçok terimler, mesela кислород (oksijen) (О2) veya делитель (bölen) (4:2 problemde 2 bölendir) tek anlamlı kelimelerdir. Terimlerden başka sözler tek anlamlı olabilir. Брюки (pantolon) da tek anlamlı bir kelimedir. Ancak dilde birçok kelimeler birkaç anlama sahiptir. Niçin? Böylece dil araçlarını tutumlu kullanarak olanaklarını artırır. 
Язык (dil) çok anlamlı bir kelimedir. Rus dilinde ne anlama geliyor görelim. 
1. Язык - konuşma organımızdır. Чтобы произнести звук (л`), надо кончиком языка коснуться верхних зубов. - (л`) sesini söylemek için dilin ucu üst dişlere değmelidir.

2. Язык - bir insanın konuştuklarıdır. Придержи язык = помолчи, подумай, прежде чем говорить. - Dilini tut, konuşmadan önce sus ve düşün demektir.   

3. Язык - sesler, sözler ve oluşturması ve kullanılması kuralları sistemidir. Русский язык. Английский язык. - Rus dili. İngiliz dili. 

4. Язык - işaretler sistemidir. Язык программирования. Java - это язык программирования. - Programlama dili. Java, programlama dilidir. 

5. Язык - düşüncelerin ve duyguların ifadesi yöntemidir. Язык цифр. Язык любви. - Rakamların dili. Aşkın dili. 

6. Язык - konuşma üslubudur. Язык науки. Язык газет. - Bilim dili. Gazete dili. 

7. Язык - düşman hakkında bilgileri anlatabilen tutsaktır. Военные обычно говорят: "мы взяли языка". - Askerler, Tutsak (dil) ettik genellikle derler. 

8. Язык - çanı çaldıran içindeki maden mildir. 

9. Язык - uzun biçime sahip olan şeyler. Язык пламени (пламя = огонь). - Yalım (ateş dili). 
Gördüğünüz gibi Rus dilinde "язык" kelimesinin tam on anlamı var. Birincisine, nesneyi adlandırdığından öz anlamı denir. Başkalarına mecazi anlamları denir. Onlar sonradan meydana geldi. Çandaki maden mile de "язык" nasıl denir? Çünkü insan diline benzeyip benzer bir göreve sahiptir: bu dil aracıyla çan konuşup öter.


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.