You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Doslovný a přenesený význam slova

Každé slovo v jakémkoli jazyce má svůj význam (ještě říkáme lexikální význam). To je předmět, vlastnost nebo činnost, což slovo označuje. Například význam slova  "язык" ("jazyk") - to je "orgán, pomocí kterého  mluvíme"

Podle počtu významů slova se dělí na jednoznačná a mnohoznačná.  Jednoznačné slovo má jeden význam a mnohoznačné dva nebo více.
 Některé termíny jako například kyslík (O2) nebo dělitel (v úkolu 4 : 2, 2 - je dělitel) - jsou jednoznačná slova. Jednoznačné nemusí být pouze termíny. Kalhoty - to je také jednoznačné slovo. Nicméně, mnoho slov v jazyce mají více významů. Proč? Tímto způsobem jazyk šetří zásobu a rozšiřuje své schopnosti.
Язык (Jazyk) mnohoznačné slovo. Podívejme se, co ono znamená v ruštině.
1. Язык - orgán, pomocí kterého můžeme mluvit. Чтобы произнести звук (л`), надо кончиком языка коснуться верхних зубов. (Aby pronést zvuk (l`), je třeba dotknout se špičkou jazyka horních zubů).2. Язык - to, co člověk říká. Drž jazyk za zuby = drž hubu, přemýšlej, než budeš mluvit.3. Язык - systém zvuků a slov, pravidla jejich tvorby a užití.  Русский язык. Английский язык. (Ruský jazyk. Anglický jazyk).4. Язык - systém znaků. Язык программирования. Java - это язык программирования. (Programovací jazyk. Java - programovací jazyk).5. Язык - způsob vyjádření myšlenek nebo pocitů. Язык цифр. Язык любви. (Jazyk čísel. Jazyk lásky).6. Язык - jako styl řeči. Язык науки. Язык газет. (Jazyk vědy. Jazyk novin).7. Язык - vězeň, který může říct o nepříteli. Военные обычно говорят: "мы взяли языка". (Vojáci v armádě obvykle říkají: " Vzali jsme jazyka").8. Язык - kovová tyč do zvonu, pomocí které zvon zvoní. 9. Язык - To je něco, co má protáhlou formu. Язык пламени (пламя = огонь). (Jazyk plamene (plamen = oheň)).

Vidíte, slovo "jazyk" v ruském jazyce má devět významů! Prvnímu z nich říkáme, že má přímý význam, protože představuje předmět. Vřechny ostatní mají přenosné významy. Ty se objevily později. Proč kovová tyč na zvonu se také nazývá "jazyk"? Protože je podobná lidskému jazyku a má podobné funkce: pomocí jazyka zvon "říká", vydává zvuky.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci