You can change this website language: English

Zaregistrujte se
Так и надо
[tak i nado]
- Tak a třeba
Co to znamená: Výraz se používá na potvrzení toho, že je nutné něco provést takým způsobem,jak je přijato.
Так или иначе
[tak ili inache]
- Tak nebo jinak
Co to znamená: jakýmkoli způsobem, všechny možné způsoby. Výraz se používá, když je třeba něco určitě udělat, a to libovolným způsobem.
Такие вот дела
[takie vot dela]
- Takové jsou případy
Co to znamená: Říká se o situaci, kterou je obtížně ovlivnit.
Там и тут
[tam i tut]
- Tu a tam
Co to znamená: mít čas udělat spoustu věcí, být obratným.
Таскать каштаны из огня
[taskat` kashtany iz ognya]
- Tahat kaštany z ohně
Co to znamená: vykonávat za někoho nebezpečnou nebo tvrdou práci, čímž sobě ohrožovat. Výraz má hanlivý smysl ve vztahu k tomu, kdo na sebe bere riziko a dělá nebezpečnou práci místo někoho jiného.
Творить чудеса
[tvorit` chudesa]
- Tvořit zázraky
Co to znamená: dělat něco nemožného v dobrém slova smyslu, být schopen z ničeho udělat něco velkého
Терять голову
[teryat` golovu]
- Ztratit hlavu
Co to znamená: chovat se bláznivě, hloupě, proti obvyklým normám. Člověk může ztratit svou mysl od lásky nebo smutku.
Терять дар речи
[teryat` dar rechi]
- Ztratit sílu řeči
Co to znamená: znecitlivění, ztratit schopnost mluvit, například z leknutí nebo překvapení.
Терять из виду
[teryat` iz vidu]
- Ztratit ze zřetele
Co to znamená: nějakou dobu neslyšet nic o člověku, nevidět ho
Терять лицо
[teryat` litso]
- Ztratit tvář
Co to znamená: udělat špatnou věc, něco,co kazí pověst,dělat neobvyklé pro sebe negativní činnosti
1 2 3
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci