You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Религия - Náboženství

ангел [àngil] - anděl
Бог [bokh] - Bůh
Богородица [Bagaròditsa] - Panna Marie
вера [vèra] - víra
верить [vèrit’] - věřit
гнев [gnef] - hněv
гордыня [gard`yn'a] - pýcha
жадность [zhàdnast`] - chamtivost
зависть [zàvist`] - závist
крещение [krisshènije] - křest
лень [len`] - lenost
молитва [malìtva] - modlitba
молиться [malìtsa] - modlit se
Пасха [pàskha] - Velikonoce
похоть [pòkhat`] - vilnost
религия [rilìgiya] - náboženství
Святая Троица [svyatàya tròitsa] - Nejsvětější Trojice
святой [svyatòj] - svatý
Святой дух [svyatòj dùkh] - Duch svatý
тщеславие [tshhislàvije] - marnost
христианство [khrist’yànstvo] - křesťanství
Христос [khristòs] - Kristus

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci