You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Часы - Hodiny

без десяти три [bes disitì tri] - Za deset tři
без пяти два [bes pyatì dva] - Bez pěti minut dvě
без пятнадцати четыре [bes pitnàtsati chit`yri] - tři čtvrti na čtyři
без пятнадцати шесть [bes pitnàtsati shest'] - Tři čtvrtě na šest
вечера [vèchira] - odpoledne
Во сколько вы будете ужинать? [va skòl'ka vy bùditi ùzhinat'] - V kolik hodin budete večeřet?
Во сколько? [va skòl’ka] - V kolik hodin?
восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’] - osm dvacet
Выключи духовку через 20 минут. [v`ykl’uchi dukhòfku chèris dvàtsat’ minùt] - Vypni troubu po 20 minutách.
два часа пятнадцать минут [dva chisà pitnàtsat' minùt] - Dvě hodiny patnáct minut
дня [dn’a] - dne
Который час? Сколько времени? [Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?] - Kolik je hodin?Jaký je čas?
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера. [my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira] - Setkáváme se s přáteli v 7 hodin odpoledne .
ночи [nòchi] - noci
ночь [noch'] - noc
ночью [nòch'yu] - v noci
одиннадцать часов [adìnatstat' chisòf] - Jedenáct hodin
по часовой стрелке [pa chasavòj strèlki] - ve směru hodinových ručiček
Подскажите, пожалуйста, который час? [patskazhìti pazhàlusta katòryj chas] - Můžete mi, prosím, říct, kolik je hodin?
полседьмого [polsid’mòva] - půl sedmé
против часовой стрелки [pròtif chisavòj strèlki] - proti směru hodinových ručiček
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - teď je za dvacet sedm
Сколько времени? [skòl’ka vrèmini] - Kolik je hodin?
У меня заказан столик на двенадцать часов. [u minyà zakàzan stòlik na dvinàtsat' chisòf] - Jsem zamluvil stůl na dvanáct hodin
утра [utrà] - rána
утро [ùtra] - ráno
Через минуту копии будут готовы. [chèris minùtu kòpii bùdut gatòvy] - Za okamžik bude kopie hotova.
шесть тридцать [shèst’ trìtsat’] - šest třicet
Я вернусь через час. [ya virnùs’ chìris chas] - Vrátím se za hodinu.
Я выхожу на работу в 8 часов утра. [ya vykhazhù na rabòtu v vòsim’ chisòf utrà] - Jdu do práce v 8 hodin ráno.

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci