You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Деловая лексика - Obchodní slovník

А кто ты по профессии? [a kto ty pa prafèssii] - Jaké máš povolání?
А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn] - A já myslím, že je sportovec.
беглый русский [bèglyj rùsskij] - plynulý ruský
безработный [bezrabòtnyj] - nezaměstnaný
Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Děkujeme Vám za Váš dopis.
Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Vzhledem k tomu, že ...
бухгалтер [buhàltir] - účetní
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Jako odpověď na Váš dopis ze dne 25.května ...
В соответствии с условиями нашего договора... [v saatvètstvii s uslòviyami nàshiva dagavòra] - V souladu s podmínkami naší smlouvy ...
важная лекция [vàzhnaya lèktsyja] - důležitá přednáška
вакансия [vakànsiya] - volné místo
водитель [vadìtel'] - řidič
военный [vajènnyj] - vojenský
возможность [vozmòzhnost'] - možnost
возраст [vòzrast] - věk
вопрос [vapròs] - Otázka
воспоминания [vaspaminàn'ya] - vzpomínky
встреча [vstrècha] - setkání
гонорар [ganaràr] - odměna
дата рождения [dàta razhdèniya] - datum narození
должность [dòlzhnast'] - funkce
дополнительная информация [dapalnìtel'naya infarmàtsiya] - další informace
достижения [dastizhèniya] - dosažení
женат - замужем [zhinàt - zàmuzhim] - ženatý - vdaná
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Všimněte si, prosím, že ...
занятость [zànyatast'] - zaměstnání
заполнить вакансию [zapòlnit' vakànsiyu] - obsazení uprázdněného místa
заработная плата [zàrabatnaya plàta] - mzda
и бегом на работу [i bigòm na rabòtu] - a rychle do práce
Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Omlouváme se za zpoždění s odpovědí.
инженер [inzhinèr] - inženýr
интересная работа [interèsnaya rabòta] - zajímavá práce
К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Bohužel, musím Vás informovat ...
карьерные цели [kar'jèrnyi tsèli] - profesní cíle
качества [kàchistva] - kvalita
квалифицированный [kvalifitsìravannyj] - kvalifikovaný
Кто ты по профессии? [kto ty pa prafèssii] - Jaká je tvá profese ?/ Čím jsi ?
личные данные [lìchnyi dànnyi] - osobní údaje
марка [màrka] - známka
медсестра [medsistrà] - zdravotní sestra
1 2 3 4

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci