You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Названия чувств - Názvy pocitů

безразличие [bizrazlìchije] - lhostejnost
грусть [grùst'] - zármutek
интерес [intirès] - zájem
концентрация [kantsyntràtsyja] - koncentrace
мольба [mal'bà] - prosba žalobnímu důvodu
недоверие [nidavèrije] - nedůvěra
подозрение [padazrènije] - podezření
просьба [pròs'ba] - žádost
сожаление [sazhalènije] - lítost
сомнение [samnènije] - pochyba
страх [strakh] - strach
удивление [udivlènije] - překvapení
чувства [chùstva] - city
ярость [yàrast'] - vztek

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci