You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

переписка - Korespondence

Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Děkujeme Vám za Váš dopis.
Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Vzhledem k tomu, že ...
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Jako odpověď na Váš dopis ze dne 25.května ...
В соответствии с условиями нашего договора... [v saatvètstvii s uslòviyami nàshiva dagavòra] - V souladu s podmínkami naší smlouvy ...
воспоминания [vaspaminàn'ya] - vzpomínky
Заметьте, пожалуйста, что... [zamèt'ti, pazhàlusta, shto] - Všimněte si, prosím, že ...
Извините за задержку с ответом. [izvinìti za zadèrshku s otvètom] - Omlouváme se za zpoždění s odpovědí.
К сожалению, должен сообщить Вам... [k sazhalèniyu dòlzhyn saabsshìt' vam] - Bohužel, musím Vás informovat ...
марка [màrka] - známka
писать [pisàt'] - psát
письмо [pis'mò] - dopis
почта [pòchta] - pošta
почтовый ящик [pachtòvyj yàshhik] - poštovní schránka
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Děkuji za vaši odpověď.
хранить [khranìt'] - uložit/chránit

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci