You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Звуки животных - Zvířecí zvuky

Баран: бее-бее-бее, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Beran:bee-bee-bee, mečí
Белка: цвир-цвирк, цвиркает [tsvìr-tsvìrk, tsvìrkajet] - Veverka:cvir,cvir,cvirká
Волк: ууу-ууу, воет [uuu, vòjet] - Vlk: uuu-uuu, vyje
Ворона: каррр-каррр, каркает [karrr-karrr, kàrkajet] - Vrána krá-krá,kráká
Змея: шшш-шшш-шшш, шипит [sh-sh-sh, shipìt] - Had:ššš-ššš-ššš,syčí
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - Kráva: mu-u,mečí
Кошка: мяу-мяу, мяукает [myàu-myàu, m'aùkajet] - Kočka: mňau,mňau,mňau,mňouká
Курица: ко-ко-ко, кудах-тах-тах, кудахчет [ko-ko-ko, kudàkh-takh-takh, kudàkhchet] - Slepice:ko-ko-ko,kudach-tach-tach,kdaká
Лев: ррр, рычит. [rrr, rychìt] - Lev: rrr, vrčí.
Лиса: фыр-фыр-фыр, фыркает [f`yr-f`yr-f`yr, f`yrkajet] - Liška:fyr-fyr, fyr, frká
Лошадь: иго-го-го иго-го-го, ржёт [iyì-gogo iyì-gogo, rzhòt] - Kůň: i-ho-ho-ho, i-ho-ho-ho, řehtá
Лягушка: ква-ква-ква, квакает [kva-kva, kvàkajet] - Žába: kva-kva-kva, kváká
Медведь: рррр, рычит [rrr, rychìt] - Medvěd: rrr, vrčí
Мышка: пи-пи-пи, пищит [pi-pi-pi, pisshìt] - Myš:pi-pi-pi,píská
Овца: бе-бе-бе, блеет [bee-bee-bee, blèjet] - Ovce: bee-bee-bee, mečí
Осёл: иа-иа, ревёт [ià-ià, revyòt] - Osel:ia-ia, řve
Петух: ку-ка-ре-ку, кукарекает [ku-ka-re-kù, kukarèkajet] - Kohout: Ku-ka-re-ku, kokrhá
Птичка: чик-чирик, чирикает [chik-chirìk, chirìkajet] - Ptáček: cvrliká, cvrlk-cvrlk
Пчела: жжжж, жужжит [zhzhzh, zhuzhzhìt] - Včela: bz-bz, bzučí
Свинья: хрю-хрю-хрю, хрюкает [khryù-khryù-khryù, khryùkajet] - Prase: chrju-chrju-chrju, heká
Собака: гав-гав-гав, гавкает [gav-gav-gav, gàvkajet] - Pes: bov-vov-vov, štěká
Сова: у-у, ухает [u-u, ùkhajet] - Sova: uu, uchá
Соловей: фью-фью-фью, поёт [fyu-fyu-fyu, payòt] - Slavík: fju, fju, fju, zpívá
Утка: кря-кря-кря, крякает [kryà-kryà-kryà, kryàkajet] - Kachna:krja,krja,krja, krjaká
Цыплёнок: пи-пи-пи, пищит [pi-pi-pi, pisshìt] - Kuře:pi-pi-pi,píská

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci