You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Как пройти... - Jak se mám dostat?

Вы увидите его прямо за зданием. [vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem] - Uvidite ho hned za budovou.
Где находится прокат автомобилей? [gde nakhòditsa prakàt aftamabìlij] - Kde je pronájem aut?
Где твой дом? [gd'eh tvoj dom] - Kde je tvůj domov?
Где...? [gde] - Kde?
здесь [sdès'] - zde
Идите вдоль... [idìti vdòl'] - Jděte podél...
Идите обратно. [idìti abràtna] - Vraťte se zpět
Идите прямо до… [idìti pr'àma do...] - Jděte rovně až ...
Как быстрее всего пройти к...? [kak bystrèje vsivò prajtì k] - Jak se nejrychleji dostat...?
Как лучше всего добраться до...? [kak lùchshi vsivò dabràtsa do] - Jak se nejlépe dostat do ...?
Как пройти к метро? [kak prajtì k mitrò] - Jak se dostat na metro?
Мне нужна карта города. [men nuzhnà kàrta gòrada] - Potřebuji mapu města
Мой дом справа. [moj dom spràva] - Můj dům je na pravé straně.
На первом повороте поверните налево. [na pèrvam pavaròte pavernìte nalèva] - V první zatáčce zahnete nalevo
на улице [na ùlitse] - Venku / na ulici
напротив [napròtif] - naproti
Перейдите через... [pirijdìti chèris] - Jděte přes
Поверните на улицу… [pavirnìti na ùlitsu] - Zahněte k ulici
Поверните налево на первом перекрёстке. [pavirnìti nalèva na pèrvam pirikr'òstke] - Odbočte doleva na první křižovatce
Поверните налево. [pavernìte nalèva] - Zahnete nalevo.
Поверните направо. [pavernìte napràva] - Zahnete vpravo.
Подскажите, пожалуйста, как пройти...? [patskazhìti pazhàlusta kak prajtì...] - Řekněte mi, prosím, jak se dostat ...?
пока не дойдете до... [paka ni dajdòte do] - Dokud se nedostanete ...
посередине [paseredìni] - uprostřed
Пройдите мимо супермаркета и затем поверните направо. [prajdìte mimà supermàrketa i zatèm pavernìte napràva] - Půjdete kolem supermarketu a pak odbočte vpravo.
рядом [ryàdam] - vedle
слева [slèva] - vlevo
справа [spràva] - doprava
там [tam] - tady
тут [tut] - tu
через [zhèris] - přes
Это правильная дорога к...? [èhta pràvil'naya daròga k] - To je správná cesta k...?

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci