You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

На улице - Na ulici

библиотека [bibliatèka] - knihovna
вход [vkhòd] - vchod
вход запрещён [vkhod zaprishhyòn] - vchod zakázán
Вы увидите его прямо за зданием. [vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem] - Uvidite ho hned za budovou.
выход [v`ykhat] - východ
Где вы стоите? [kdè vy staìti] - Kde stojíte?
Где находится прокат автомобилей? [gde nakhòditsa prakàt aftamabìlij] - Kde je pronájem aut?
Где твой дом? [gd'eh tvoj dom] - Kde je tvůj domov?
Где...? [gde] - Kde?
город [gòrat] - město
для женщин [dlya zhènshhin] - Pro ženy
для мужчин [dlya musshìn] - Pánské
закрыто [zakr`yto] - zavřeno
здесь [sdès'] - zde
и пойдём гулять [i pajdyòm gulyàt'] - a půjdeme na procházku
Идите вдоль... [idìti vdòl'] - Jděte podél...
Идите обратно. [idìti abràtna] - Vraťte se zpět
Идите прямо до… [idìti pr'àma do...] - Jděte rovně až ...
к себе [k sibè] - k sobě
Как быстрее всего пройти к...? [kak bystrèje vsivò prajtì k] - Jak se nejrychleji dostat...?
Как лучше всего добраться до...? [kak lùchshi vsivò dabràtsa do] - Jak se nejlépe dostat do ...?
Как пройти к метро? [kak prajtì k mitrò] - Jak se dostat na metro?
место [mèsta] - místo
место для курения [mesto dlya kurèniya] - Prostor pro kuřáky
Мне нужна карта города. [men nuzhnà kàrta gòrada] - Potřebuji mapu města
Мой дом справа. [moj dom spràva] - Můj dům je na pravé straně.
На первом повороте поверните налево. [na pèrvam pavaròte pavernìte nalèva] - V první zatáčce zahnete nalevo
на улице [na ùlitse] - Venku / na ulici
надписи [nàtpisi] - nápisy
напротив [napròtif] - naproti
не курить [ne kurìt'] - Nekouřit
небоскрёб [nibaskr'òp] - mrakodrap
огни [agnì] - Světla / osvětlení
они идут в школу. [anì idùt f shkòlu] - oni jdou do školy.
опасно [apàsna] - nebezpečně
остановка автобуса [astanòfka aftòbusa] - autobusová zastávka
осторожно [astaròzhno] - pozorně
от себя [at sibyà] - od sebe
открыто [atkr`yta] - otevřeno
отражение [atrazhènije] - Odraz
1 2

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci