You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Общая информация - Běžné

автобус [aftobus] - autobus
башня [bàshnya] - Věž
близко [blìska] - blízko
В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri] - V loňském roce jsme byli na moři.
Вы получаете багаж. [vy paluchàiti bagàzh] - Dostanete zavazadla.
Выдача багажа находится за углом. [v`ydacha bagazhà nakhòditsa za uglòm] - Vydání zavazadel je za rohem.
глобус [glòbus] - Zeměkoule
гостевая виза [gastivàya vìza] - vízum návštěvníka
далеко [dalikò] - daleko
Из Москвы во Владивосток путешествие на самолёте занимает около девяти часов. [is Maskv`y va Vladivastòk putishèstvije na samal'òti zanimàit òkala divitì chisòf] - Z Moskvy do Vladivostoku cesta letadlem trvá asi devět hodin.
китаец [kitàits] - číňan
китайский [kitàjskij] - čínský
китаянка [kitayànka] - číňanka
морской [marskòj] - mořský
Мы видим вас. [my vìdim vas] - Vidíme vás
Не забывайте отдыхать! [ni zabyvàjti atdykhàt'] - Nezapomeňte si odpočinout!
неожиданная встреча [niazhìdannaya vstrècha] - neočekávané setkání
новый паспорт [nòvuj pàspart] - nový pas
обратный билет [abràtnyj bilèt] - zpáteční jízdenka
отдых [òtdykh] - odpočinek
потерянный багаж [patèrinnyj bagàzh] - ztracene zavazadlo
пробка [pròpka] - korek
путешествовать [putishèstvavat'] - cestovat
Россия, большая и такая разная. [Rassìya, bal'shàya i takàya ràznaya.] - Rusko, velké a natolik odlišné.
страна [stranà] - Země
трамвай [tramvàj] - tramvaj
У меня была деловая встреча. [u minyà bylà dilavàya vstrècha] - Měl jsem obchodní jednání.
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Člověka dělají šťastným tři věci: láska, zajímavá práce a možnost cestovat ... © Ivan Bunin / Ivan Bunin
чёрное море [chòrnaje mòre] - černé moře
Я не вижу ваши паспорта. [ya ni vìzhu vàshi paspartà] - Nevidím váš pas.
Я уже еду. [ya uzhè jèdu] - Jsem už na cestě.

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci