You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zobrazit slova: ТЭУ и ТБУм ТБУ Všechny úrovně Dozvíte se více o úrovních TRKI

 

Глаголы - Slovesa

бегать [bègat'] - běhat
бродить [bradìt'] - putovat
Вдохновляйтесь! [vdokhnavlyàjtes'] - nechte se inspirovat
вздремнуть [vzdrimnùt'] - zdřímnout
вообразить [vaabrazìt'] - představit si
восстановить [vasstanavìt'] - obnovit
делать [dèlat'] - dělat
дремать [drimàt'] - zdřímnout
ездить [jèzdit'] - jezdit
есть [jèst'] - jíst
ждать [zhdàt'] - čekat
желать [zhilàt'] - přát
живите [zhivìte] - žijte
запарить [zapàrit'] - dát do varu
засыпать [zasypàt'] - usínat
зевать [zivàt'] - zívat
интересуйтесь [interisùjtes'] - mějte zájem
кормить [karmìt'] - krmit
лазить [làzit'] - šplhat
летать [litàt'] - létat
мешать [mishàt'] - překážet
молчать [malchàt'] - mlčet
найти [najtì] - najít
нарисовать [narisavàt'] - nakreslit, namalovat
находить [nakhadìt'] - objevovat, nacházet
нравиться [nràvitsa] - líbit se
обмануть [abmanùt'] - oklamat
опаздывать [apàzdyvat'] - mít zpoždění, jít pozdě
опоздать [apazdàt'] - přjít pozdě
отдыхать [atdykhàt'] - odpočívat
перепутывать [piripùtyvat'] - zmýlit se
печатать [pichàtat'] - Tisknout
плавать [plàvat'] - plavat
победить [pabidìt'] - zvítězit
покупать [pakupàt'] - kupovat
ползать [pòlzat'] - plazit se
полить [palìt'] - polít
помнить [pòmnit'] - pamatovat
помогать [pamagàt'] - pomáhat
понять [pan'àt'] - porozumět
1 2

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci